بیش از 3000 هکتار از اراضی کشاورزی الغاب زیر کشت جو رفت

حماه – سانا

3194 هکتار جو از زمان آغاز فصل کشت تاکنون در اراضی کشاورزی واقع تحت نظارت اداره توسعه منطقه الغاب کشت شده است.

مهندس وفيق زروف مدیر شعبه محصولات اداره کشاورزی استان حماه به خبرنگار سانا در همین باره توضیح داد: با توجه به  سود خوبی کاشت محصول جو در مقایسه با دیگر محصولات کشاورزی، کشت این محصول در با استقبال کشاورزان مواجه شد.

شایان به ذکر است که 11 هزار تن جو در فصل کشاورزی گذشته در منطقه الغاب تولید شد.