2

شاهد أيضاً

جراحت 5 فلسطینی در سرکوب تظاهرات کفر قدوم توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا امروز؛ ده ها فلسطینی در جریان سرکوب تظاهرات هفتگی روستای کفر …