Başkanlar Esad Ve Reisi, İki Ülke Arasında Uzun Vadeli Stratejik Kapsamlı İşbirliği Planına İlişkin Mutabakat Zaptı İmzaladı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün, Suriye Arap Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında uzun vadeli stratejik kapsamlı bir işbirliği planı için bir Mutabakat Zaptı imzaladılar.

İki cumhurbaşkanının huzurunda tarım, petrol, ulaştırma, serbest bölgeler, haberleşme ve diğer birçok alanda bir dizi işbirliği anlaşması da imzalandı.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından düzenlenen ortak basın açıklamasına Cumhurbaşkanı Esad,  ‘’Sayın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi Suriye’ye seçkin bir misafir ve sevgili kardeşim olarak kabul ediyorum. İki ülke, Suriye ve İran arasındaki seçkin ilişkilere ve içinden geçtiğimiz çeşitli koşullardaki yüksek koordinasyona rağmen bu ziyaret, küresel dönüşümler ve buna bağlı bölgesel dönüşümler ışığında ayrı bir önem taşımaktadır. Bu dönüşümler, her iki ülkenin siyasi ilkelerinin geçerliliğini kanıtlamak için geldi ve olayları ve sonuçlarını bir tahta parçası yerine ülkelerimizin ve halklarımızın çıkarlarına yönlendirmemizi sağlayan şey, bu ilkelerdeki kararlılığımızdır .Bu küresel ve bölgesel sancılar, sabitlere, haklara, egemenliğe, çıkarları savunmaya daha fazla bağlı kalmayı gerektiriyor. “Fırtınaya Eğilmek” başlığı altında daha fazla taviz yoktur. Bu unvan, dünya çapında sömürgeci politikaların güçlenmesine ve halkların haklarını, çocuklarının ve vatanlarının hayatlarını kaybetmelerine sebep olmuştur.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Esad ayrıca, ‘’Bugün pek çok konu görüşüldü, bunların başında sömürgeci güçlerin ülkelerin istikrarını baltalama ve bölme çabaları geldi. Bu eski bir sömürge politikasıdır ama bugün hala devam etmektedir. Onlarla yüzleşmenin en etkili yolu, onlarca yıllık gerilimin ardından bölgemizdeki bazı ülkeler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde temsil edilen mevcut olumlu fırsatlardan yararlanarak, bölge ülkeleri ve halklarının birlikte kazandığı veya birlikte kaybettiği aksiyomundan yola çıkıyoruz.’’ ifadelerini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Esad şu ifadeler de kullandı: ‘’ Ayrıca, İran’ın bir enerji kaynağı, bilimsel gelişme yolu ve ulusal refah için bir araç olarak barışçıl nükleer enerjiye sahip olma hakkını vurguladık. Batı’nın onu bundan mahrum bırakma çabası, dünyanın geri kalanında cehaleti, geri kalmışlığı ve yoksulluğu yaygın tutmayı amaçlayan neo-eski sömürge politikasının organik bir parçasıdır. Bu ziyaret, bir yandan direniş tercihlerimizin doğruluğuna dayandığı için iki ülke ve halklarımızın ikili ilişkilerinin gidişatında önemli bir dönüm noktası olacaktır. İkimiz de, halklarımızın ve bir bütün olarak dünya halklarının yararına dünyadaki arkadaşlarımızla birlikte ve birlikte çalıştığımız, şekillenmekte olan bu yeni dünyada pasif değil, aktif oyuncular olma iradesine sahibiz.’’

Cumhurbaşkanı Esad, ‘’Bugün Suriye’yi ziyaret davetini kabul ettiği için Sayın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye teşekkür ediyor, kendisine önemli ulusal görevlerinde başarılar ve kardeş İran halkına ilerleme ve refah diliyorum.’’ ifadeleiryla konuşmasını bitird.

Buna karşılık Cumhurbaşkanı Reisi, ‘’Dost ülkeye ve Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na bu daveti için ve İran İslam Cumhuriyeti heyetini sıcak bir şekilde ağırladığı için teşekkür ediyorum. Suriye hükümetini ve halkını düşman karşısındaki sebatlarından dolayı yürekten tebrik ediyor, tüm tedbirlere göğüs geren halka teşekkür etmeliyiz. Başta Amerika olmak üzere, Suriye’yi bölmeye çalışan Batılı ülkeler ve bazı bölge ülkelerinin yaptığı, öldürmeye ve yok etmeye çalışan terör örgütlerinin yaptıkları, kadınları ve çocukları katletmeleri ve buna karşı uyguladıkları daha çok yıkım ve adaletsizliktir.  Ama kadın erkek Suriye halkı, kadın erkek tüm Suriyeli gençler düşmanın karşısında dimdik durdular ve direniş gösterdiler. Suriye halkının terör örgütleri ve ABD’nin önünde yaptıklarını ve Siyonist varlığın bu bölgedeki hedeflerine ulaşmasına izin vermediklerini takdir ve takdir ediyorum.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca, ‘’Suriye halkı katlandı, direndi, dimdik durdu ve biz bu sebatı önemsiyoruz. Askeri tedbirlerle kötü niyetli hedeflerine ulaşamayan ülkeler, siyaset dahil başka alanlarda da aynı hedeflere ulaşmaya çalışıyor. Askeri seçenekleri başarısız olduktan sonra halkı tehdit edip kuşatma altına alıyorlar ve İran halkının direnişi karşısında amaçlarına ulaşamadıkları gibi amaçlarına da ulaşamayacaklarını biliyoruz. İran halkına sekiz yıl savaş dayattılar ve asıl amaçlarına ulaşamadılar ve son uzun yıllarda İran halkına yönelik tehditler ve yaptırımlar uyguladılar. Ancak İran halkının direnişi karşısında uygulanan en sert baskı politikasının başarısızlığa uğradığını ve bu kabulün Amerikalılar tarafından yapıldığını açıkladılar. Baskının başarısız olduğunu söylediler Evet, bu dönem İran İslam Cumhuriyeti’nin doğruluğunu, direnişini ve kararlılığını ispatlamıştır. Suriye devleti de destekledi ve direndi ve son dönem direnişin sonuca ulaşacağını kanıtladı.” açıklamada bulundu.

‘’Filistin halkının yanındayız ve onları buradan selamlıyor, Filistin şehitlerini ve direnişin büyük şehidi Hac Kasım Süleymani’yi rahmetle anıyoruz.’’ diyen cumhurbaşkanı Reisi konuşmasına şöyle devam etti: ‘’Tüm şehitleri anıyor, onları selamlıyor ve birinci, ikinci ve üçüncü İntifada’nın başarıya ulaştığını söylüyoruz. Bugün Filistin halkı geçmişe göre daha iyi bir konumdadır ve bölgedeki tüm denklemler bölge halklarının lehinedir ve dünya düzeni Siyonist varlık lehine değil yavaş yavaş değişmiştir. Bölgedeki mevcut siyasi denklemleri analiz edebilirsiniz ve Siyonist varlığı çevreleyen mevcut koşullar geçmişten tamamen farklıdır. Siyonist varlığın, dostlarının ve destekçilerinin mevcut durumu geçmişten tamamen farklıdır ve bu, direnişi ve onun seçimini defalarca dile getiren ve vurgulayan İslam İnkılâbı Önderi’nin önderliğindedir. Her zaman, direnişin bir bedeli varsa, o zaman teslim olmanın bedelinin bundan daha fazla olduğunu söyler. Uzlaşma ve uzlaşma seçeneği herhangi bir sonuca yol açmayacaktır.”

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca, ‘’ “O dönemde direniş seçeneğini vurgulayan ve başkalarına karşı direnişi tavsiye eden merhum Cumhurbaşkanı Hafız Esad’a Allah rahmet eylesin. Direniş, şimdiye kadar dünyadaki tüm özgür insanlar için doğru, etkili ve etkili bir seçim olduğunu kanıtladı. Uluslararası yardımların depremde zarar gören Suriye halkına ulaşmaması kabul edilemez.Suriye halkından bu yardım nasıl engellendi?, Son depremden sonra çeşitli ve büyük kayıplar veren insanlar için bu tedbir kabul edilebilir değil…Bu hiçbir insan mantığına uymuyor ve Batılı ülkeler Suriye halkına yaptıklarını nasıl meşrulaştırıyor ve onların temel haklarını inkar ediyor?” dedi.

İranlı Cumhurbaşkanı, ‘’ “İran İslam Cumhuriyeti, direnişe ve kararlılığa desteğini her zaman teyit etmiştir. Suriye hükümetinin ve halkının yanındayız… Tekfirci grupların karşısına çıkan Suriye halkının yanındayız…Bugün Suriye halkı tekfirci gruplardan kurtulmuştur. Bugün yeniden yapılanma sürecinde Suriye halkının yanındayız. Onun yanında olacağızSuriye halkının ve Suriye hükümetinin bu yolda devam edeceğine güveniyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Reisi konuşmasında, ‘’Son sözüm, Suriye makamlarıyla mutabakat zaptı imzaladığımızdır. Sayın Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ile yaptığımız görüşmelerde farklı alanlarda çeşitli konuları ele aldık. Her alanda gelişen ilişkileri ele aldık ve bölge ülkeleri ile aramızdaki ilişkileri geliştirmeye kararlıyız. Bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirme sürecindeyiz ve bunları yabancılar olmadan genişletmenin yollarını arayacağız…Yabancıların varlığı bize kendimizi güvende hissettirmiyor. Bize güvenlik getirmiyorlar, aksine bölgenin güvenliğini bozuyorlar. Amerikan kuvvetlerinin bölgeyi hızla terk etmesi arzu edilir. Güvenliği sağlamanın ve Suriye egemenliğini sağlamanın yolu, yasadışı yabancı güçlerin bölgeden çıkmasından geçiyor. Suriye’nin tüm Suriye toprakları üzerindeki egemenliğini yeniden tesis etmek, bu güçlerin çıkışıdır. Tüm Suriye topraklarında Suriye egemenliğine saygı gösterilmelidir’’ de dedi.

Cumhurbaşkan Reisi şu ifadelerle konuşmasını bitirdi: ‘’Başta ekonomi ve ticaret alanlarında olmak üzere tüm mutabakat zaptılarının iki ülkenin menfaatine ve aralarındaki ilişkilerin genişletilmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm bölge ülkelerine ve tüm komşulara el uzatıyoruz, bu bizim önceliğimiz ve onlara da el uzatıyoruz, inanıyoruz ki bu ilişki ve bu tür mutabakat zaptı, bölgemizden yabancıların elini kesebilir. İran heyetini ağırlayan Cumhurbaşkanı Beşar Esad Ekselansları’na ve Suriye halkına şükran, saygı ve teşekkürlerimizi bir kez daha yineliyoruz.’’

 

R.M.

Telegram Kanalımız 

Facebook Sayfamız

Check Also

“Suriye’nin Yeniden Yapılanması 2023” Fuarının Etkinlikleri Başladı

ŞAM 27 EYLÜL (SANA) – “Suriye’nin Yeniden Yapılanması 2023” fuarınn etkinlikleri bu akşam Şam’daki Yeni …