Büyükelçi Ala: Kuşatma, Terör, Saldırı ve İşgal Suriye’de Büyük İnsan Hakları İhlallerine Neden Oluyor

CENEVRE – Suriye’nin Cenevre’deki Birleşmiş Milletler ofisi ve diğer uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Husam el Din Ala, devam eden ABD, Türkiye ve İsrail kuşatmasının, terörizmin, saldırganlığın ve Suriye topraklarının bazı kısımlarının işgalinin başta yaşam, sağlık, beslenme ve gelişme hakkı olmak üzere ciddi insan hakları ihlallerine yol açtığını teyit etti.

Büyükelçi Alla, bugün İnsan Hakları Konseyi’nin Suriye’nin Evrensel Periyodik Gözden Geçirilmesi Çalışma Grubu raporunun kabulüne ayrılmış oturumu sırasında bulunduğu konuşmada, “bu inceleme mekanizmasının tüm ülkelerin insan hakları sicilinin ayrımcılık veya seçicilik olmaksızın eşit bir şekilde tarafsız, şeffaf ve profesyonel olarak değerlendirilmesi için en uygun uluslararası çerçeveyi oluşturduğunu” belirtti. Büyükelçi Ala, bu hakları devletlere saldırmak ve İnsan Hakları Konseyi’nin oturumlarında olduğu gibi siyasi mülahazalar tarafından yönlendirilen müdahaleci gündemlere hizmet etmek için kullanıldığına işaret etti.

Büyükelçi Ala, bu anlayışa dayalı olarak Suriye’nin üçüncü ulusal raporunu sunduğunu ve Dışişleri ve Gurbetçiler Bakan Yardımcısı Beşar el Caferi başkanlığındaki heyetin, raporun tartışılmasına katkı sağladığını ve heyetlerin soru ve tavsiyelerini yapıcı ve objektif bir şekilde yanıtladığını belirtti. Bu bağlamda Ala, Suriye’nin ulusal raporunun tartışılmasına katılan ve evrensel periyodik gözden geçirme mekanizmasının dayandığı amaç ve ilkelere uygun objektif ve yapıcı önerilerde bulunan ve bu durumun ve koşulların farkındalığını yansıtan ülke delegasyonlarına Suriye’nin teşekkürlerini ifade etti.

Zorlayıcı tedbirlerin yıkıcı etkileri, temel ekonomik ve hayati sektörleri etkilemekte ve Suriye halkının çok çeşitli insan haklarını ihlal etmektedir

Öte yandan Suriye’nin Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Ofisi daimi temsilcisi, Suriye halkını ekonomik kapasitelerinden yoksun bırakmak için doğal kaynakların çalınması ve kaçakçılığına paralel olarak, bu tedbirlerin yıkıcı etkilerinin temel ekonomik ve hayati sektörleri etkilediğine ve Suriye halkının çok çeşitli insan haklarını ihlal ettiğine dikkat çekti. Bu bağlamda devam eden Ala, terör, saldırganlık ve ABD, Türkiye ve İsrail’in Suriye topraklarının bazı kısımlarını işgalinin yansımalarına da dikkat çekti.

Büyükelçi Ala, Suriye’nin bazı delegasyonların ulusal raporunun tartışma oturumunu nesnel yoldan saptırmaya ve onu yanıltıcı ve yanıltıcı uygulamalara yönlendirmek ve Suriye’deki müzakerelerde ve İnsan Hakları Konseyi’nin gündem maddelerinde tanık olunan çatışma ve kutuplaşma atmosferini yeniden tesis etmeye çalışmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ala, bunun da, Suriye’yi evrensel periyodik gözden geçirme mekanizmasının altında yatan ilkelerle çelişen siyasi mülahazalarla motive edilen sınırlı sayıda tavsiyeyi derhal reddetmeye sevk ettiğini belirtti.

P.M.

Check Also

Cerih el Vatan Projesi Kapsamında.. Sınavlara Hazırlanırken Yaralılar İçin İnteraktif Eğitim Atölyeleri

ŞAM – Cerih el Vatan Projesi kapsamında, muayene süreci başlamadan önce çeşitli valiliklerde yaralılar için …