בקורם של שגריר סין ויו”ר ועדת הצלב האדום בעירה מנין שבסוריה