מצלמת סאנא בסיור באזור הדרום עם ירדן בפרברי דמשק ואל-סוידה בעקבות שחרורם מדי הטרוריסטים