אלמועלם: פגישות הוועדה הממשלתית הסורית-רוסית משותפת בנו בסיס נוקשה לשיתוף-פעולה אסטרטיגי בתחום הכלכלי בין שתי הארצות

סוצ’י – רוסיה – סאנא

סגן ראש הממשלה ושר החוץ ווליד אל-מועלם הדגיש בתום פגישות הוועדה הממשלתית הסורית-רוסית המשותפת שהתקימו בעיר סוצ’י, כי פגישות הוועדה יצרו בסיס נוקשה לשיתוף-הפעולה האסטרטיגי בתחום הכלכלי בין שתי הארצות, בהתאם לתוכניות הממשלה הסורית לשקום.

אל-מועלם אמר כי סוריה בשתוף-פעולה עם רוסיה ובנות בריתה מתקרבות להשגת ניצחון סופי, וכי טבעי הדבר שנתחיל ביחד את קרב בנית המשק הסורי. וציין כי סוריה מעריכה את העמדות העקרוניות והכנות ואת התמיכה הגדולה שהגישה רוסיה בקרב המשותף נגד קבוצות הטרור התכפירי.

יש לציין כי פעולות הישיבה הכללית של המחזור העשירי לוועדה הממשלתית המשותפת הסורית-רוסית לשיתוף-פעולה כלכלי, מסחרי, מדעי וטכני, נפתחו היום בעיר סוצ’י הרוסית.

היום בבוקר התקימה פגישה דו-צדדית בין יושב ראש הצד הסורי בוועדה המשותפת סגן ראש הממשלה ושר החוץ ווליד אל-מועלם, ויושב ראש הצד הרוסי סגן הראש הממשלה דימטרי רוגוזין.

גם כן התקימה ישיבה בדרג השרים בראשותם של אלמועלם ורוגוזין. בישיבה השתתפו מן הצד הסורי שרי האוצר, התחבורה, הנפט, החשמל ושגריר סוריה ברוסיה. מן הצד הרוסי השתתפו סגני שרי האנירגיה, התעשיה, המסחר, החקלאות, פתוח כלכלי, והתחבורה, בנוסף לנציג משרד החודץ והשגריר הרוסי בסוריה.

רוגוזין : אנו נחושים לסייע בידי סוריה כדי להחיאת את כלכלתה

פעולות המחזור העשירי של הוועדה הממשלתית הסורית-רוסית המשותפת לשיתוף פעולה כלכלי, מסחרי, מדעי וטכני, ננעלו היום בעיר סוצ’י הרוסית, בחתימה במהלך הישיבה הכללית על הפרוטוקול הסופי מצדם של יושבי הראש המשתתפים בוועדה : סגן ראש הממשלה ושר החוץ ו’ליד אל-מועלם מן הצד הסורי, וסגן יו”ר הממשלה דימיטרי רוגוזין מן הצד הרוסי.

אל-מועלם אמר בישיבה הכללית כי סוריה מתייחסת בהערכה לעמדות העקרוניות והכנות ולתמיכה הגדולה שהגישה רוסיה במאבקנו המשותף נגד קבוצות הטרור התכפירי.

אל-מועלם הוסיף :” גם כן אנו ננהל ביחד את קרב בניית המשק הסורי, ואוכל לומר כי הודות לפעולות הוועדה המשותפת יכולנו להגיע לבניית בסיס אסטרטגי לבנייה הכלכלית, משום שמטרתינו היא השגת הביטחון והרווחה לעם הסורי, ולהביא לכך שהאזרח ברוסיה ירגיש כי פעולות רוסיה בסוריה היו מועילות”.

רוגוזין מצידו אמר בישיבה כי החברות הרוסיות יתחילו בפעילותן לשיקום סוריה בעקבות ההגעה להסכמים קבועים בקשר לשאלות שהועלו על סדר היום של המחזור העשירי לוועדה, ובעיקר בתחום הקלות המכס, חילופי סחורות בין סוריה לרוסיה.

רגוזין קבע כי הגיע הזמן כדי להחיאת את המשק הסורי, וציין כי רוסיה עושה גם בתחום קירוב חוקי המכס בין סוריה לאיחוד האירו-אסייתי.