מסוקי חיל האוויר הסורי  זרקו מעל לשכונות המזרחיות שבחלב פרוסות נייר המסמנות את מקומות המעברים

חלב – סאנא

מסוקים של חיל האוויר הסורי זרקו ניירות מעל לשכונות המזרחיות של חלב המסמנים את מקומות המעברים וגם הקוראים 1לכל מי שנשא את הנשק נגד המדינה והצבא, לעבור ולסדר את עניינו האישי או לעזוב .

כתב סאנא מסר כי כמה חמושים כבר עזבו היום בצהריים בכיוון מעבר בוסתאן אל-קסר שם הניחו את נשקם ומסרו את עצמם לשלטונות כדי ליהנות מצוו החנינה הנשיאותי .