משרד החוץ : סוריה מנצלת כל מאמץ למען הייציבות בחלב