יחידות של הצבא השמידו כלי רכב וטנקים של הטרוריסטים בפריפריה של חמא, אדליב וחלב