מוסקבה : וושינגטון מנסה להסתיר את אי התחייבותה בהסכם הקשור לסוריה