דה מיסטורה : מקווים שישיבת מועצת הביטחון בדבר סוריה תביא להחייאת התהליך המדיני