מבזקים

הנשיא אל-אסד לחברי המזכ”לות הכללית של ההתאחדות הבינ”ל של איגודי פועלי ערב : לאירגונים ולאיגודים העממיים במדינות ערב תפקיד כה חשוב בשלב זה

דמשק – סאנא

הנשיא בשאר אל-אסד קיבל היום את פניהם של חברי המזכ”לות הכללית של ההתאחדות הבינ”ל של איגודי פועלי ערב, ובמהלך הפגישה התמקדו השיחות בתפקידם של האירגונים העממיים ובמיוחד בצל המשברים שפוקדים את האזור .

הנשיא אל-אסד ראה כי האירגונים והאיגודים העממיים במדינות ערב כבר הפגינו רמה גבוהה של הכרה שהיה לה תפקיד עיקרי בשלב זה של דברי ימי האזור .

הנשיא אל-אסד ציין שמוקד הפחד של המערב טמון בעקרונות, בתחושת ההשתייכות ובדבקות בזהות, דבר שהאירגונים הנ”ל צריכים לגלם אותו בשל שהם הדוברים בשמו של העם הערבי .

חברי המשלחת הדגישו כי התאחדותם נאבקת למען כבודו של בן האדם הערבי , ועתה היא עומדת לימינו של העם הסורי ההולך בכל גבורה למלחמה הברוטלית שנאסרה נגדו .