מצרים חזרה על עמדתה הקוראת להמשך המאבק בטירור ולהגעה לפתרון מדיני למשבר בסוריה