מבזקים

ילדה נפלה וארבעה נוספים נפצעו בהתקפה לטירורסטים על עיר אלפועה הנצורה בפרבר אידלב