חיל האוויר הערבי הסורי ביצע כמה גיחות נגד קיני ורכוזי ארגון דאעש בדיר אלזור