משרד המשפטים הודיע על פתיחת תיק נגד ארדואן באשמת הפלישה לרכוש הצבורי והפרטי