יאזיג’י במהלך עבודות עמותת הבריאות העולמית בג’ניבה … המשך הדרדרות מצבם הבריאותי של תושבי הגולן הסורי הכבוש