מועצת דומא הרוסית מוקיעה את פיצוצי הטירור שהיו בטרטוס ובג’בלה , ומדגישה שהמבצעים יקבלו את העונש המגיע להם