משרד החוץ הרוסי : אין מעניינות אותנו הצהרות אנקרה או שינוי הממשלה שלה , מה שמעניין אותנו המעשים והמדיניות שלה