ו’קים בהודעה שעסקה בהקמת החזית הערבית הברוגרוסיבית: הסולדריות בין הכוחות הלאומיים הערביים היא הדרך היחידה לעימות עם הטירור