שעבאן בתום דיוני הפורום לחזוק התבנית הקוגניטיבית ההשכלתית והמוסרית של האזרח הסורי

דמשק – סאנא

המשתתפים בפורום הדיאלוג דנו בענין חזוק התבנית הקוגניטיבית ההשכלתית והמוסרית של האזרח הסורי.

1

היועצת התקשורתית המדינית של הנשיאות ד”ר “בות’ינה שעבאן” הופיעה בפני הפורום שנערך על ידי משרד ההשכלה בספרית אל-אסד, והדגישה כי ההשלכות השליליות של המלחמה בסוריה במהלך חמש שנים האחרונות הן קני המדה של השכל הקולקטיבי שמחזק את מוסדות המדינה.

שעבאן התייחסה ל”נסיונות של הפטרודולרים במהלך חמישים שנים למשוך את נבחרת המוחות ולהוציא מלירדי דולים על הקמת מערכות תקשורתיות שמטרתן היא לפגוע במוח הערבי ולפגוע בתפקודם של רשתות התקשורת שמקדמות את עניינם של מוסדות התקשורת התומכות בתנועות ההתנגדות”.