אל-חלקי לראש הפידירציה של מפיקות הנפט והגז ברוסיה: יש לראות השתקפות בשטח ליחסים האסטרטגים בין שתי המדינות

דמשק – סאנא

ראש הממשלה ד”ר וואאל אל-חלקי דן עם ראש הפידירציה של מפיקות הנפט והגז ברוסיה גיסא גותשתל על תחומי שתוף הפעולה בין שתי המדינות במגזרי הנפט והגז, ועל האפשרות של השקעות מצד חברות רוסיות  בסוריה, מתוך הכשרת בארות הנפט שנזוקו על ידי ארגוני הטרור, וגם בתחום קדוחי הנפט והגז בתוך התחום הסורי.

1

אל-חלקי אמר שהיחסים המדיניים ההסטוריים המתפתחים בין שתי המדינות חייבים להשתקף בתחומי שתוף הפעולה כולם, עד שיהיו מומנטום אמיתי לפתיחת אופקים חדשים לשתוף פעולה בתחומי הכלכלה, המסחר התעשיה והפתוח.

האורח הרוסי אמר במקביל כי חברות הנפט הרוסיות מעוניינות בהשקעות בסוריה, ובשותפות עם התברות הלאומיות הסוריות בתחומי הנפט והגז.