השגריר ח’דור.. הימשכות הדיון בסעיף בצוע ההבטחות בסוריה במועצת נגידי הסוכנות הבינלאומית מכניסה אותה למעגל סרק של דיונים

ווינה – סאנא

נציג סוריה הקבוע בלשכת האו”ם והאירגונים הבינלאומיים האחרים בווינה חסן ח’דור אמר כי הימשכות הדיון בסעיף בצוע ההבטחות לפי חוזה אי-ההפצה בסוריה בצורה חוזרת על עצמה, הן מבחינת האופן והן מבחינת התוכן, במועצת נגידי הסוכנות הבינלאומית לאנירגיה אטומית, מכניסה אותה למעגל סרק של דיונים עקרים, תוך בזבוז הזמן והמשאבים, ובעקר משום שאולצה לעשות דבר זה ללא כל הצדקה ובנגוד לשיטות פעילות הסוכנות.

השגריר ח’דור הבהיר בנאום שנשא אמש במועצת נגידי הסוכנות הבינלאומית לאנירגיה אטומית בווינה המתכנסת בתקופה 5 – 9 ליוני השוטף כי הימשכות הדיונים מאפשרת למספר מדינות לשבש את פעילות המועצה ולהסיח את דעתה מפעילות ישראל המחזיקה ביכולות צבאיות גרעיניות , שהיא המדינה היחידה שלא הצטרפה לחוזה אי-ההפצה, לכן יש הצדקה חזקה לסלוק סעיף זה מסדר היום, וכולנו עדיין זוכרים את עמדתו של מנכ”ל הסוכנות לשעבר מוחמד אלבראדעי שלפיה ( ישראל לא רק עכבה את פעילות הסוכנות כאשר היא טענה שהיא הפציצה כיביכל מתקן גרעיני בסוריה, אלא גם היא הפירה בצורה בוטה את החוק הבינלאומי).

ח’דור הזהיר מפני התנהלותה התוקפנית של ישראל באיזור, ומפני הישארותה על כל יכולותיה הגרעיניות מחוץ למסגרת חוזה אי – ההפצה והסכם ההבטחות המקיף עם הסוכנות, דבר המסכן את משטר אי – ההפצה, מה גם שהתנגדותה של ישראל לכל יוזמות הקמת איזור חופשי מכלי נשק גרעיניים ומכלי נשק להשמדה המנית במזרח התיכון הופכת אותה לגורם המאיים על כל האיזור.

ח’דור הוסיף: לאור זה ישראל אינה מוכשרת כלל וכלל לדבר על מקרי אי – הציות לחוזה או להתחייבות בסטנדרטים הבינלאומיים שהיא מפירה אותם מדי יום, ומוכיחה בצורה תכופה שהיא הגורם המרכזי לאי – היציבות באיזור המזרח התיכון על ידי בצוע תוקפנויות נגד מדינות אחרות תוך הפרת החוק הבינלאומי וריבנות מדינות אחרות בצורה גסא והי מתגאה במעשיה אלה.

השגריר ח’דור סכם כי סוריה מדגישה מחדש כי היא עמדה ותמשיך לעמוד בהתחייבויותה לשתף פעולה בצורה מלאה וקונסטרקטיבית עם הסוכנות לפי התחייבותה בחוזה אי-ההפצה ובהסכם ההבטחות המקיף הנחתמים עם הסוכנות.