אלג’עפרי: הערכתינו חיובית בקשר למה שקרה בפגישת מוסקבה השניה, והגענו למכונים משותפים עם האופוזיציה