שיחות סוריות-רוסיות ליבוא חיטה לסוריה

דמשק – סאנא

שר סחר הפנים ד”ר עמרו נדיר סאלם דן עם נציגי חברות אוזיקה, סיסטוס ואוף שור הרוסיות, בממוש החוזים שנחתמו ליבוא חיטה לסוריה.

ד”ר סאלם העלה על נס את היחסים ההדוקים ושיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי המדינות בכל התחומים.