שיחות להידוק שיתוף הפעולה המדעי בין אוניברסיטאות דמשק ומאלק אלאשטר הטכניקית האיראנית

דמשק – סאנא

יו”ר אוניברסיטת דמשק ד”ר מוחמד אוסאמה אלג’באן דן היום עם יו”ר אוניברסיטת מאלק אלאשטר הטכניקית האיראנית ד”ר קאסם תקי זאדה והמשלחת הנלווית אליו בדרכים לחיזוק ולקידום שיתוף הפעולה המדעי, האקדימאי והטיכנאי המשותף.

שני הצדדים דנו במהלך פגישתם בסעיפי מזכר ההבנות המדעי והאקדימאי שחתמו עליו שני הצדדים בשנה שעברה, ובתחומי שיתןף הפעולה הנכללים בו, ובאפשרות גיבוש תוכנית ביצועית ותוכנית זמנית כדי לישם אותו בשטח.