משרד ההגנה הרוסי : אספקת טילי     סארמאט בין-יבשתיים בראשי נפץ עצומי אנרגיה