משרד ההגנה הרוסי: השמדת שני טנקים אוקראיניים

מוסקבה – סאנא

משרד ההגנה הרוסי הודיע כי הצבא הרוסי השמיד שני טנקים ותקף כמה מוצבים מבוצרים של הכוחות האוקראיניים באמצעות המסוקים מסוג קא-52 .

משרד ההגנה הרוסי הקרין סרטוני וודיאו שגילו כי מסוקי קא-52 ירו כמה טילים לעבר הציוד האוקראיני.