הנשיא אלאסד מוציא חנינה כללית בקשר לעבירות ההשמתמטות הפנימית והחיצונית