בגלל תקיפות שכירי הכיבוש הטורקי.. המשך ניתוק המים מאלחסכה  זה היום החמישי

אלחסכה – סאנא

המים המנותקים מהעיר אלחסכה ומהאזור הכפרי המערבי שלה נמשכים זה היום החמישי ברציפות כתוצאה מתקיפות שכירי החרב של הכיבוש הטורקי לקווי החשמל המזינים את תחנת המים עלו’ק בריף הכבוש של ראס אלעין.

מנהל תאגיד המים מחמוד אל-עוקלה, מסר בהצהרה לכתב סאנא כי אספקת החשמל לתחנת המים עלו’ק, המגיעה מתחנת הכוח אלדרבסייה, עדיין מנותקת זה היום החמישי ברציפות, שכן כתוצאה מהפלישות הגדולות לקווי החשמל של ארגוני טרור, שהובילו להפסקה מוחלטת של תחנת עלו’ק ויציאתה מהשירות מחדש ומניעת קרוב למיליון אזרחים בעיר אלחסכה ובאזור הכפרי המערבי ממקור המים היחיד.