פעולויות הוועידה הרביעית להתאחדות הערבית לערים ולאזורי התעשייה הערבים נפתחו בדמשק

דמשק – סאנא

פעולויות הוועידה הרביעית להתאחדות הערבית לערים ולאזורי התעשייה הערבים נפתחו היום במלון דאמא רוז שבדמשק, הפעולויות אורגנו על ידי ההתאחדות בתיאום ובשיתוף פעולה עם התאחדות התעשייה הכימית והפטרוכימית בנוסף להתאחדות טכנולוגית האינפורמציה והתאחדות המדות בחסות המזכ”לות הכללית של מועצת ההתאחדות הכלכלית הערבית.

בוועידה זו שנתכנסה תחת הכותרת “ההשקעות בערי התעשייה הערביות ותפקידן ביצירת תפנית איכותית באסטרטיגיה של התעשייה הערבית” נטלו חלק בכירים, אנשי עסקים ומשקיעים ערביים וסוריים שמעוניינים בניהול ערי התעשייה וההשקעות בהן.