הנשיא אל-אסד הוציא צוו נשיאותי המתיר קנית חשמל המיוצר בפרוייקטי האנרגיה המתחדשת

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אל-אסד הוציא היום הצוו הנשיאותי מספר 32 לשנת 2021 המתיר קנית החשמל המיוצר בפרוייקטי אנרגיה מתחדשת, שאפשר לחבר אותה ברשת החשמל במקרה שיש אפשרות טכנית לצעד כזה.