פלסטינים קוראים לממסדים הבינלאומיים להפסיק את ההפרות הישראליות נגד האסירים

אלקודס – סאנא

עשרות פלסטינים השתתפו היום בעיר שכם בעצרת של הזדהות עם האסירים הפלסטינים הנכלאים בבתי הכלא הישראליים תוך קריאה לממסדים הבינלאומיים לעשות להפסיק את ההפרות הישראליות הממושכות נגדם.

המשתתפים בעצרת הרימו את הדגל הפלסטיני , ותמונות האסירים שובתי רעב והחולים בעוד שקראו לממסדים הבינלאומיים הרלוונטיים ולממסדים לזכויות האדם לאלץ את ישראל להתחייב בכללי החוק הבינלאומי ובחוזים הקשורים באסירים, להפסיק את פשעיה נגדם ולשחררם.   

ראוי לציין שכ-5000 אסירים פלסטינים נתונים לנסיבות מעצר קשות ביניהם 600 אסירים הזקוקים לטיפול רפואי דחוף.