משרד החוץ הפלסטיני: ישראל חותרת לכפות עובדות חדשות בשטח כדי למנוע את הקמת המדינה הפלסטינית

אלקודס – סאנא

 משדר החוץ הםלסטיני הדגיש שוב כי ישראל הולכת וממשיכה להפיר את החלטות הלגיטימיות הבינלאומית ולהרחיב את בנית ההתנחלויות כדי לכפות עובדות חדשות בשטח, דבר שיביא לידי מניעת כל סיכוי של הקמת המדינה הפלסטינית.

המשרד הבהיר בהודעה משלו היום ושצוטט על ידי סוכנות וופא כי שלטונות ישראל הולכים וממשיכים להשתלט על אדמות הפלסטינים ולהרוס את בתיהם ומתקניהם בעוד שכנופיות המתנחלים ממשיכות לתקוף בפלסטינים וזאת כדי לבצע את תוכניות הסיפוח הקולוניאלסטי.  

המשרד מתח ביקורת נגד שתיקתה של הקהילה הבינלאומית לגבי הנסיונות הישראליים לשנות את האופי ההיסטורי, החוקי והדימוגראפי הקיים בציינו כי שתיקה זאת מעודדת את ישראל לטרפד את הסיכוי של הקמת המדינה הפלסטינית.