בהשתתפות סורית … פגישה ווירטואלית של אונסקו כדי לתת אומדנה לכשירות הנוער בסוריה