ראש המחלקה הטכנית של אגן הפרת התחתון נפל חלל עם הנהג שלו כתוצאה להתפוצצות מוקש משאריות הטרוריסטיים בדיר א-זור

דיר א-זור – סאנא

ראש המחלקה הטכנית של אגן הפרת התחתוני המהנדס מוחמד אחמד אל-בדעי והנהג שלו מצאו היום את מותם כתוצאה להתפוצצות מוקש משארית הטרוריסטים במהלך העבודה שלו בפרבר דיר א-זור המזרחי.