הנשיא אל-אסד העניק את צל”ש הזכאות הסורי ממדרגה ראשונה למנהלת הרשות הצבורית של בתי ספר של בני החללים

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אל-אסד העניק היום את אות ההערכה ממדרגה ראשונה לגברת שהירה פלוח מנהלת הרשות הצבורית של בתי הספר של בני החללים, וזאת לאות הערכה לפעילותה הלאומית ולמאמצים הגדולים שעושה על ידי חסותה לבני החללים אינושית, חברתית וחינוכית.

בטקס הענקת אות ההערכה לגברת פלוח, הנשיא אל-אסד העלה על נס את הקריירה העשירה של הגברת פלוח שנהלה מאז שנות ה-70 את המאבק כדי לקדם את מעמדה של האישה בחברה, החל בחברותה בהתאחדות הנשים ובמועצת העם, וכלה בפעילותה המוצלחת שמלאה על ידי חבוק את בני החללים כדי לעמוד לצדם ולקדם אותם כדי שיהיו אנשים מצליחים בחברה.

יש לציין כי הנשיא מר בשאר אל-אסד כבר הוציא את הצו הנשיאותי מספר 11 לשנת 2021 לפיו, יוענק אות ההערכה הסורי ממדרגה ראשונה לגברת שהירה פלוח בשל שירותיה הבולטים בחבוק ובטיפול בני החללים.