אלג’עפרי הגולן היה וימשיך להיות שטח סורי

ניויורק – סאנא

נציג סוריה הקבוע ליד האו”ם ד”ר /בשאר אלג’עפרי/ קרא לאירגון הבינלאומי לשאת באחריותו כלפי המשך כבושו של הגולן הסורי על ידי ישראל מאז /1967/, שכפתה את חוקיה על האזרחים הסוריים הנתונים לכבוש זה, שהפך למציאות מרירה שאי- אפשר לשתוק כלפיו.

/אלג’עפרי/ אמר בנאום שנשא אתמול בישיבת מועצת הביטחון הבינלאומית שעסקה במצב במזרח התיכון, כי על האו”ם לטפל במציאות זו בגולן כראוי לפי החלטותיה הריליבנטיות ובעיקר ההחלטה מספר /497/ לשנת /1981/.

/אלג’עפרי/ הוסיף כי בלתי מקובל כי האו”ם ימשיך בחולשתו כלפי אי- התחיבות ישראל במלוי החלטותיו כולל בכך ההחלטות העוסקות בהפסקת ההפרות הישראליות השיטתיות לזכוית האדם, והפסקת מדיניות ההתנחלות, הטירור, הדכוי, האפליה הגיזענית, והמעצרים השירורתיים שמנהלת נגד האזרחים הסורים הנתונים לכבוש, כולל בכך הפיכת חייהם למרירים בכל תחומי החיים, גזילת משאבי הגולן הטבעיים כולל בכך מים, פרויקטים קולניאלסטיים בתחום  הנפט והגז, וזה על רקע הסרת בג”ץ לאחרונה האיסור המוטל על קידוחי הנפט בגולן הסורי הכבוש והתרת קדוחי הנפט על ידי חברות הנפט תוך הפרה גסה לחוק הבינלאומי.

אלגעפרי הוסיף: בצל השתיקה הבינלאומית כלפי מעשים ישראליים אלו, ישראל הרחיקה לכת עד- כדי לקיים קואליציה עם עדרי הטירור הסלפי שזורעים הרס וחורבן בסוריה, ולתקוף שטחיה לפעמים ספורות תוך הפרת החוק הבינלאומי והסכם הפרדת הכוחות לשנת /1974/, דבר שהחריף את המתיחות באיזור שרשמה שיא שאין לו תקדים, שיהיו לו השלכות מסוכנות מורחבות.

/אלג’עפרי/: ציין מה שמעורר זעם הוא הימנעותם של מועצת הביטחון, הנהלת פעולות שמירת השלום, ואפילו דוברו הרישמי של מזכ”ל האו”ם מלהשמיע שום גינוי למעשים תוקפניים אלו מצד ישראל.

/אלג’עפרי/ הוסיף: ישראל הוסיפה במהלך המשבר הנוכחי פרק חדש לרשימת הפרותיה, שבא לידי בטוי בתמיכתה בטירורסטים באיזור ההפרדה בגולן הסורי הכבוש כולל בכך טיפולם של טירורסטים אלו  בבתי- חולים ישראליים תוך הפרת הסכם הפרדת הכוחות לשנת /1974/, דבר שסכן את חייהם של כוחות האינדוף, וכך מתברר מדוחות מזכ”ל האו”ם האחרונים כולל בכך דוחות כלי- תקשורת ישראליים.

/אלג’עפרי/ הוסיף ואמר: תמיכה ישראלית זו הרחיבה את חופש תנועתן של קבוצות הטירור כולל בכך ג’בהת אלנוסרא המזוהה עם אירגון אלקעדה באיזור ההפרדה, ואפשרה לקבוצות אלו לבצייע חטיפות ממושכות בקרב חילי כוחות אנדוף, ועל כן אין מנוס מלטפל במציאות מסוכנת זו בצורה ראויה ורצינית ללא כל השהיה, וזה לנוכח התעלמות הגורמים המעונינם בדבר בהנהלת פעולות שמירת השלום מהאזהרות והמידע שהועברו לידיה לאורך השנים שעברו ועד- כה.

/אלג’עפרי/ ציין כי הימנעתו מלהגיב על תוכנן של הטענות המוליכות- שולל נגד סוריה שנכללו בהודעות משלחות ארה”ב, בריטניה, צרפת, סעודיה, והאיחוד האירופי בנוסף לאי- התיחסותו בהודעת היום למוערבותן של כמה מדינות ערביות, אזוריות, ובינלאומיות הנודעות בקשריהן שמקימות עם הטירורסטים באיזור ההפרדה, באו על רקע הדאגה להתמקד במהות תוכן הדיונים העוסקת בסכסוך הערבי- ישראלי והבעיה הפלסטינית.

נציג סוריה שם דגש על כך כי הודעות אלו נועדות רק להסיט את תשומת הלב מפשעי הכבוש הישראלי, ולהפחית את הלחצים  הבינלאומיים מעליו, למרות שכידוע מדינות אלו אינן מכבדות את החלטות מועצת הביטחון הריליבנטיות בקשר למאבק בטירור ובעיקר החלטות /2170/ ו /2178/ שהדוי שלהן עוד לא התיבש.

/אלג’עפרי/ הדגיש כי למרות  הניסבות  הקשות שעוברות על סוריה, הגולן היה וימשיך להיות שטח סורי ונמשיך ללחום כדי להחזיר אותו במלואו עד גבולות הרביעי ביוני /1967/ אם ברצונה של ישראל ואם שלאו, וזכות זו אינה ברת מו”ם או מיקוח, ואינה מתבטלת בהתישנות או בהתנחלות, גם כן אין ביכולתם של המהלכים הישראליים לשנות שום דבר בגולן כולל בכך מה שמכונה החלטת ספוחו שהיא בעצם פשע. כל מהלכים אלו בטלים ומבוטלים ואין להם שום תוקף חוקי וזה לפי החלטות האו”ם הריליבנטיות ובעיקר החלטות מועצת הביטחון /497/ לשנת /1981/, וקבע כי הדגשתינו בקשר להיכרחיות נסיגת ישראל מהשטחים הסוריים הכבושים, נכונה גם כן כלפי השטחים הפלסטיניים הכבושים, וכלפי השטחים בדרום לבנון הכבושים עדיין על ידיה.

אלגעפרי הבהיר כי האו”ם נושא באחריות היסטורית ומשפטית כלפי הקמת המדינה  הפלסטינית העצמאית והריבונית במלוא שטחיה הלאומיים וזה בהסתמך על ההחלטה /181/ לשנת /1974/ שעסקה בחלוקת פלסטין, וההחלטה /273/ לשנת /1949/ אשר התנתה את קבלת חברותה של ישראל באו”ם בהתחיבותה בהחלטה /181/ שלפיה יש להקים מדינה פלסטינית ולהתחייב בסעיפי ההחלטה /194/ לשנת /1948/ שעסקו בחזרתם של הפליטים הפלסטיניים לבתיהם.

/אלג’עפרי/ הוסיף ואמר: מה שקרה היה להפך מוחלט: מצד האו”ם ישם מחצית החלטתו /181/ ומצד אחר הזניח כליל את ישום החלטתו מספר /194/.

מצדה ישראל יצאה לתוקפניות רצופות נגד עמי ומדינות האיזור בתמיכה צבאית, מדינית וכלכלית חסרת תקדים מצד מדינות שמעניקות לה חסות, בין השאר ציודה בסוגים שונים של כלי- נשק ולאפשר לה לקבל טכנולוגיה ונשק- גרעיני מאז שנות ה50 ו ה60 במיאה שעברה, וציודה בצוללות שביכולתן לשאת טילים בעלי ראשים גרעיניים.