מבזקים

המהנדס ערנוס דן עם שגריר אבכזיה בפתוח יחסי שיתוף הפעולה בין שתי הארצות

דמשק –סאנא

ראש הממשלה המהנדס חוסין ערנוס קיבל היום את פני שגריר אבכזיה בדמשק ח’ותאבא פאגראת ראשוביץ’ ודן איתו ביחסים הבילטרליים בין שתי הארצות ובדרכים לקדומם בכל התחומים לטובתן של שתי הארצות .

שני הצדדים הדגישו במהלך פגישתם את חשיבות האצת הרכבת הוועדה הבינ -משרדית המשותפת והמועצת לאנשי העסקים , בנוסף להקמת פרויקטי תעשיה והשקעות משותפים בסוריה כדי לספק את מצרכי השווקים בשתי הארצות.