ווילאייתי חוזר על תמיכתה של איראן בסוריה ובעיראק נגד ארגוני הטרור

טהראן-סאנא

היועץ של מנהיג המהפכה המוסלמית האירנית לעניינים בינלאומיים ,עלי אכבר וולאייתי חוזר על תמיכתה של ארצו בשני העמים הסורי והעיראקי במלחמתם נגד הפשעים של ארגוני הטרור.

בראיון שהעניק לסוכנות הידיעות האירנית “פארס” אמר ווילאייתי שהמתרחש בסוריה הוא תוצאה של קנוניה משותפת שתוכננה על ידי האמריקנים ישראל וסוכניהם אשר פעלו ביחד כדי להקים ארגוני טרור באזור בנוסח של דאעש ,גבהת א-נוסרה קאעידה וכולה ,בכדי לפגוע בבטחונו וביציבותו של האזור, ובעקר הציר של ההתקוממות.

איראן –אמר-ווילאתי תומכת במאבקן של המדינות המוסלמיות החשופות לעושק ולתוקפנות . הוא הוסיף שבסוריה ובעיראק יש ממשלות שהוקמו בהסתמך על בחירות תקינות ,ואיראן תומכת בעמים של סוריה עיראק.תימן,ולבנון, ואין בדעתה להתערב בענייניהן הפנימיים של האחרים. ובמקביל ,היועץ העליון של מפקד המהפכה האירנית במשמרות המהפכניות יד-אללה גוואני הדגיש את תמיכתה המלאה של ארצו במלחמתן של סוריה ועיראק נגד הטרור והטרורסטים ,בזמן שהממשל האמריקני טוען ללא שמץ של צדק שהוא נלחם בהם.

ובינתיים מזכ”ל המועצה העלונה לענייני הבטחון הלאומי האירני עלי שמח’אני אמר כי ארגוני הטרור החשוכים ,ואלה העומדים מאחוריהם ,מנסים להביא לאובדן את היכולות של העולם המוסלמי.

אחודתה של עיראק היא התנאי הראשון לתבוסת ארגוני הטרור והעומדים מאחוההם שנוחלים תבוסות בשטח לטובת מלחמתו של העם העיראקי .שסופו לנצח את כל הזוממים נגד בטחונו ריבנותו ועצמאותו –אמר שמח’אני.