הצלחת ניסיון גידולי האורז האווירי בטרטוס, והדגנים יועברו לחקלאים בעונה הבאה

טרטוס – סאנא

מרכז המחקרים המדעיים החקלאיים בטרטוס הכריז על הצלחת ניסיון זריעת האורז האווירי לראשונה במרכז המחקרים זאהד, שבו יהיה יצור הדגנים כדי להעבירם לחקלאים בעמק עקאר בשנה הבאה.

מחקרי גידולי האורז האווירי במרכז התחילו בשנת 2015 במהלכם נבדקו 19 מינים מהם נבחרו 4 מינים שהגידולים שלהם מתאימים למזג האוויר ולטיב האדמה בעמק עקאר – דברים אלה מסר ד”ר סמיר אל-אחמד במרכז המחקרים החקלאיים.

יש לציין כי לגדולי האורז חשיבות רבה בסוריה משום שהוא מצרך חשוב בשביל התושבים, וכי ייצורו במדינה יביא להגבלת היבוא ולחסכון במטבע חוץ ולתרום בגבוי המשק.