הצבא הפיל 5 דורונים שניסו לתקוף את בית הזיקוק במחוז חומס