הנשיא אל-אסד עמד בראש פגישה שעסקה בשלבי יישום התוכנית הלאומית לריפורמה אדמנסטראטיבית ובמה שהושג בתחום זה

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אל-אסד קיים היום פגישה בה נכחו ראש הממשלה המהנדס עמאד ח’מיס וכמה שרים, שעסקה בשלבי יישום התוכנית הלאומית לריפורמה אדמנסטראטיבית ומה שהושג בתחום זה.

שרת הפתוח המנהלי ד”ר סלאם ספאף הציגה במהלך הפגישה את תוצאות העבודה בשלב ההכנות ליישום התוכנית הלאומית לריפורמה אדמנסטראטיבית במשרדי: המנהל המקומי, הסביבה, עבודות צבוריות, שיכון ומשרד האוצר, ובעקר בתחומי נהול כוח האדם ועדכון המבנה הארגוני והמנהלי במוסדות הצבוריות.

בתחלת הפגישה דנו הנוכחים בהעתק הסופי של חוק אשור הצעת החוק הפיננסי שיוצג בפני הממשלה לקראת אשורו, וזאת בשל חשיבות חוק זה כדי לבסס את עקרונות היושר, השוויון והשקיפות במוסדות במטרה למנוע את תופעות השחיתות והשגת רווחים בלתי חוקיים ושמירת הממון הצבורי.

הנשיא מר בשאר אל-אסד הנחה את השרים כדי ליישם את שלב ההכנות לתוכנית הריפורמה האדמנסטראטיבית במשרדי הממשלה, כדי להעלות את איכות כשרון העבודה בגופים הצבוריים, וכדי להשיג את הניצול הטוב ביותר לצוותי כוח האדם הנמצאים בגופים אלה, בנוסף לקביעת קריטוריניים צודקים לעריכת המכרזים כדי למלא את התפקידים בנוסף לחזוק המוסדות כדי למנוע את ההוצאות והבזבוז.