ראש הממשלה ח’מיס דן עם שר החנוך האיראני בדרכים לקדום שיתוף הפעולה בתחומי פתוח חברתי וחנוכי

דמשק – סאנא

ראש הממשלה המהנדס עמאד ח’מיס דן היום עם שר התרבות והחנוך האיראני מוחסן חאג’י מרזאאי והמשלחת הנלווית אליו בדרכים לקדום רמת התאום ושיתוף הפעולה בין שתי הארצות בתחומי פתוח כלכלי, חברתי, חנוכי ופתוח יכולות הכוח האינושי והשקעתן בצורה האופטימלית.

המהנדס ח’מיס הבהיר כי סוריה מיחסת התענינות מיוחדת להבטחת דרישות פתוח הכוח האינושי וההתמודדות עם השלכות מלחמת הטרור אשר נסתה לעוות את ערכי המוסר והתרבות של הצעירים הסורים, וכי הממשלה דאגה לשיקום בתי הספר באזורים המשוחררים מידי הטרור ולקדום מנגנון המחקר המדעי.

ח’מיס הצביע על חשיבות שיתוף הפעולה עם מדינות ידידות בתחום חלופי מומחיות והקמת פעיליות משותפות כדי לחזק את תרבות המאבק בטרור בגילים הבאים.

מרזאאי מצדו העלה על נס את עמידות מוסדות החנוך בסוריה למרות התקפות ארגוני הטרור נגדם, ואת נחישות סוריה ללחום בטרור, וחזר על הדגשת התיצבות ארצו לצדה של סוריה בתוכניות הפתוח והמחקרים המדעיים.