כפר “מג’דל א-שור” בפריפריה הדרום –מזרחית של סווידאא