נבחרת סוריה האולומפית לכדורגל התגברה על מקבילתה הירדינית באליפות דובי הבינלאומית