הנשיאות הפלסטינית קוראת לקהילה הבינ”ל להפסיק את התוקפנות הישראלית נגד רצועת עזה

אלקודס הכבושה – סאנא

הנשיאות הפלסטינית קראה לקהילה הבינ”ל להתערב מייד לאלץ את הכיבוש הישראלי כדי להפסיק את תוקפנותו נגד רצועת עזה הנצורה.

סוכנות וופא ציטטה את הודעת הנשיאות שבה גינתה את פשעי הכיבוש הישראלי הנמשכים נגד העם הפלסטיני והסלמת תוקפנותו נגד רצועת עזה, דבר שגרם לנפילתם חלל ולפציעתם של כמה פלסטינים, וקרא לקהילה הבינ”ל לפסק מגננה בינ”ל לפלסטינים בדחיפות.