הגופים המעונינים בדבר תפסו כמויות גדולות של אמצעי לחימה ותחמושת בשרידי הטרוריסטים באזור הדרום

פרבר דמשק – סאנא

מקור בגופים המעונינים בדבר אמר לכתב סאנא כי יחידה מהגופים הנוגעים בדבר תפסה במהלך סריקת האזורים ששחרר אותם הצבא הערבי הסורי מידי הטרוריסטים באזור הדרום ,תפסו מצבור שכולל כמויות גדולות של אמצעי לחימה ,תחמושת, פגזים ומערכות קשר בשרידי הטרוריסטים ,וציין כי כמויות אמצעי הלחימה וסוגיהם משקפים את הקף התמיכה שמגישות המדינות העוינות למדינה הסורית בארגוני הטרור שהובסו על ידי הצבא הערבי הסורי.