הנשיא מר בשאר אלאסד קיבל את פני בכיר עוזריו של שר החוץ האיראני עלי אסע’ר ח’אג’י ואת פני חברי המשלחת הנלווית איליו